03 / 03

Naštudujte si
marketingový plán

Marketingový plán je systém odmeňovania distribútora za jeho aktivity: propagácia produktov, rozvoj tímu, školenia partnerov. Ide o skvelý nástroj na plánovanie príjmu, stanovovanie cieľov a vyhodnocovanie efektivity činností.

Naučte sa detaily marketingového plánu Coral Clubu sledovaním videa a kladením otázok svojmu mentorovi.

03/ 03
03

Naštudujte si
marketingový plán

Marketingový plán je systém odmeňovania distribútora za jeho aktivity: propagácia produktov, rozvoj tímu, školenia partnerov. Ide o skvelý nástroj na plánovanie príjmu, stanovovanie cieľov a vyhodnocovanie efektivity činností.

Naučte sa detaily marketingového plánu Coral Clubu sledovaním videa a kladením otázok svojmu mentorovi.