03 / 03

Научи в маркетинг-плана

Маркетинг-план – това е система за възнаграждаване на дистрибутора за неговата дейност: разпространяване на продуктите, развитие на екипа, обучение на партньори. Това е отличен инструмент за планиране на твоя доход, поставяне на цели и оценяване на ефективността на действията.

Научи тънкостите на маркетинг – плана на Корал Клуб като изгледаш видео-материалите и задаваш въпроси на своя наставник.

03/ 03
03

Научи в маркетинг-плана

Маркетинг-план – това е система за възнаграждаване на дистрибутора за неговата дейност: разпространяване на продуктите, развитие на екипа, обучение на партньори. Това е отличен инструмент за планиране на твоя доход, поставяне на цели и оценяване на ефективността на действията.

Научи тънкостите на маркетинг – плана на Корал Клуб като изгледаш видео-материалите и задаваш въпроси на своя наставник.

Video