KONFIDENTSIAALSUSE POLIITIKA
1. Firma Koralliklubi OÜ
Firma Koralliklubi OÜ austab teie konfidentsiaalsust. Seepärast me kasutame teie isikuandmeid üksnes sel määral, mis on vajalik teile maailmaklassi tasemel toodete ja teenuste pakkumiseks, aga ka veebilehtede ja mobiilirakenduste töötamiseks (kõik kokku “Teenused”). Isikuandmete hulka kuuluvad järgmised andmed:
• Firma nimi: Koralliklubi OÜ
• Firma reg. nr. 10939008
• VAT EE100853377
• Firma aadress: Hermani 3-2, Tallinn, 10121 Estonia
• Telefoni number +3726108822
• muud kogutavad andmed, mille abil saab otseselt või kaudselt teie isikut tuvastada
Meie konfidentsiaalsuspoliitikas selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me seda teeme, samuti seda, kuidas me kasutame teie isikuandmeid. Selles kirjeldatakse ka teil olevaid võimalusi isikuandmetele juurdepääsu, nende töötlemise ja muutmise ja ka nende haldamise osas.
Kui teil tekib küsimusi meie poolt kasutatavate meetodite või oma õiguste osas, võite pöörduda meie isikuandmete kaitse osakonna ja selle spetsialiseeritud kasutajatoe poole e-posti aadressil eesti@coral-club.com. Me jälgime pidevalt sellele aadressile saabuvat posti, pakkumaks teile tasemel teenindust, millele võib alati kindel olla.
Me oleme loonud ka Konfidentsiaalsuskeskuse, kus tuuakse ära vastused sageli esitatavatele küsimustele, kiirlingid juurdepääsuks oma kasutajakonto sätetele, instruktsioonid mõnede teie õiguste kasutamiseks ja käesolevas Konfidentsiaalsuspoliitikas kasutatud terminite ja mõistete definitsioonid.

2. Millist informatsiooni me kogume?
Me kogume informatsiooni, tagamaks meie Teenuste maksimaalset kasutusmugavust. Peamiselt saame andmeid, mida võib lugeda isikuandmeteks, otse teilt endalt, kui te teete järgmisi toiminguid:
1. loote kasutajakonto või ostate mõne meie Toodetest või Teenustest (need võivad olla näiteks makseandmed, sealhulgas nimi, aadress, krediitkaardi number, riiklik identifitseerimisnumber);
2. palute abi meie klienditoe teenuselt (see võib olla näiteks telefoninumber);
3. täidate kontaktandmete vorme või soovite saada meilt uudiskirju või mistahes muud teavet (see võib olla näiteks e-posti aadress);
4. osalete konkurssides ja küsitlustes või osalete muudes meie korraldatud üritustes, mille jaoks võib olla vajalik teave teie kohta.
Kuid me kogume lisateavet ka meie Teenuste osutamisel teile, et tagada nende kvaliteedi vajalik tase. Need kogumise meetodid ei pruugi nii selged olla, mistõttu soovime selgitada, milles need seisnevad ja kuidas neid teostatakse (arvestades seda, et need võivad muutuda).
Kontoga seotud teavet kogutakse seoses meie Teenuste kasutamisega teie poolt ja see teave sisaldab näiteks teie kasutajakonto numbrit, teie ostusid, toodete aegumise või uuendamise tähtaegu, teabenõudeid ja teenindamise taotlusi, samuti üksikasju selle kohta, mida te täpselt küsisite ja kuidas me vastasime.
Küpsiste (cookies) failid ja analoogsed tehnoloogiad meie veebilehtedel ja meie mobiilirakendustes võimaldavad meil jälgida teie sirvimiskäitumist, klõpsatud linke, ostetud kaupu, teie seadme tüüpi ja koguda mitmesuguseid andmeid, sh analüütilisi, mis puudutavad meie teenuste kasutamist ja talitustega suhtlemist. See võimaldab meil pakkuda teile sobivamaid tooteid, muuta mugavamaks meie veebilehtede ja mobiilirakenduste kasutamist ning koguda andmeid, analüüsida ja parandada meie teenuste toimimist. Samuti võime koguda andmeid teie asukoha (IP-aadressi) kohta, selleks et saaksime meie Teenused isikupärastada. Täiendava teabe saamiseks ja täpsemaks mõistmiseks, kuidas meie kasutatud tehnoloogiad juhtida, vaadake meie Cookie failide kasutamise poliitika.
Andmeid Teenuste kasutamise kohta, sealhulgas metaandmeid, logifaile, küpsiseid, seadmete ID-sid ja asukohateavet, kogutakse automaatselt meie Teenuste kasutamise käigus. See teave sisaldab andmeid suhtluse kohta Teenuste kooseisu kuuluvate funktsioonide, sisu ja viidetega (sh kolmanda osapoole, näiteks sotsiaalmeedia pluginad), IP-aadressi, brauseri tüüpi ja seadeid, Teenuste kasutamise kuupäeva ja kellaaega, andmeid brauseri konfiguratsiooni ja pluginite ning eelistatud keele kohta, cookie-failide (küpsiste) andmeid, teavet seadmete kohta, mille abil teostatakse juurdepääsu Teenustele, sealhulgas seadme tüüp, kasutatav operatsioonisüsteem, seadme seaded, rakenduste ID-d, unikaalseid seadme identifikaatoreid ja tõrkeandmeid. Mõningaid neist andmetest saab kasutada teie ligikaudse asukoha tuvastamiseks.
Täiendavat teavet teie kohta võime saada ka teistest allikatest, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja kolmandatelt isikutelt, kellelt me omandame teavet ja kasutame koos meil juba olemasolevate andmetega teie kohta. See võimaldab meil oma andmeid uuendada, laiendada neid ning analüüsida nende täpsust, leida uusi kliente ja pakkuda teile kaupu ja teenuseid, arvesse võttes teie huvisid. Kui te annate meile isikuandmeid teiste isikute kohta (või teised isikud annavad meile andmeid teie kohta), siis me kasutame seda teavet üksnes nendel eesmärkidel, milleks see meile edastati.

3. Kuidas me kasutame informatsiooni?

Püüame koguda minimaalset andmemahtu ja kasutada seda ainult siis, kui
• meile on antud vastav luba,
• see on vajalik Teenuste osutamiseks, mille te ostsite või mida kasutate või
• see on vajalik normatiiv-õigusliku vastavuse tagamiseks,
• samuti muudel seaduslikel eesmärkidel.
Allpool on kirjeldatud lubatud kasutusviisid:
Teenuste pakkumine, parandamine ja muutmine. Me kogume mitmesugust teavet seoses meie Toodete või Teenuste ostmise ja kasutamisega. Seda teavet kasutatakse järgmistel eesmärkidel:
• meie Teenuste (sh meie veebisaitide ja mobiilirakenduste) töö ja kvaliteedi parandamine ja optimeerimine;
• probleemide diagnoosimine ja turvaohtude, Teenuste vigade või vajalike parandusete tuvastamine;
• pettuste ning meie Teenuste ja süsteemide lubamatu kasutamise tuvastamine ja ennetamine;
• meie Teenuste kasutamise üldistatud statistika kogumine;
• meie Teenuste kasutamise analüüs ja teile kõige olulisemate toodete ja teenuste kindlakstegemine.
Oluline osa kogutud andmetest on üldistused või statistilised andmed meie Teenuste kasutamise kohta klientide poolt, mis ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid kui andmed on isiklikud või neid saab seostada isikuandmetega, siis töötleme neid vastavalt.
Andmete edastamine usaldusväärsetele kolmandatele isikutele. Me võime teie isikuandmeid edastada oma grupi sidusettevõtetele, partneritele, kes integreerivad oma teenuseid meie omadega kui ka volitatud kõrvalistele teenusepakkujatele, kui see on vajalik meie nimel teenuste osutamiseks, näiteks:
• krediitkaardimaksete töötlemine;
• reklaami esitamine;
• võistluste ja küsitluste korraldamine;
• meie Teenuste ja klientide demograafilise statistika analüüs;
• suhtlemine teiega, näiteks e-posti teel või küsitluste läbiviimisel;
Jagame ainult neid isikuandmeid, mis on kolmandale isikule vajalikud küsitud või nõutavate teenuste pakkumiseks meie nimel. Need kolmandad osapooled (ja nende mis tahes alltöövõtjad) on kohustatud täitma andmete töötlemisele kehtestatud rangeid tingimusi ja sätteid. Neil on keelatud teie isikuandmeid säilitada, edastada teistele isikutele või kasutada muul otstarbel kui lepingus ette nähtud (või ilma teie nõusolekuta).
Suhtlemine teiega. Me võime teiega ühendust võtta otse või kolmanda osapoole teenusepakkuja kaudu teie poolt meilt ostetud toodete või tellitud teenustega seoses, näiteks teile teenuste kohta teavituste saatmiseks. Samuti võime teiega ühendust võtta, pakkumaks täiendavaid teenuseid, mis meie arvates võivad olla teile kasulikud, kui annate selleks nõusoleku või kui see on lubatud seaduslikest huvidest lähtudes. Selline nõusolek ei ole meie kaupade või teenuste omandamise eeltingimus. Võimalikud suhtlusvahendid:
• e-post;
• tekstisõnumid (SMS);
• telefonikõned;
• automaatsed telefonikõned või tekstisõnumid.
Samuti võite muuta seadeid, mis puudutavad meilt või meie partneritelt teadete saamist, oma kasutajakontol, lehel „Kasutajakonto seaded“.
Kui me kogume teavet teie kohta seoses ühise pakkumisega, on kogumise hetkel arusaadav, kes kogub teavet ja kelle konfidentsiaalsuspoliitika põhimõtteid kohaldatakse. Lisaks pakutakse teile valikuvariante, mis teil on seoses teie isikuandmete kasutamise või jagamisega ühise partneriga, samuti selgitusi, kuidas neid variante kasutada.
Kui kasutate teenust, mis võimaldab importida kontakte (näiteks e-posti turundusteenused e-kirjade saatmiseks teie nimel), kasutame neid andmeid ja muud isiklikku teavet üksnes nõutud teenuse osutamiseks. Kui te arvate, et keegi on meile teie isikuandmeid andnud ja soovite need meie andmebaasist eemaldada, kirjutage meile aadressil eesti@coral-club.com.
Isikuandmete edastamine välismaale. Kui kasutate meie Teenuseid muust riigist kui see, kus paiknevad meie serverid, siis meiega suhtlemise käigus võidakse teie isikuandmeid üle riigipiiride edastada. Lisaks, kui helistate meile või võtate ühendust jututoa kaudu, võime teid toetada ühest meie rahvusvahelisest keskusest väljaspool teie elukohariiki. Sellistel juhtudel töödeldakse teie isikuandmeid kooskõlas käesoleva Konfidentsiaalsuspoliitikaga.
Õigus-, järelevalve- ja õiguskaitseorganite päringutele vastamine. Me teeme koostööd riigiga ja õiguskaitseorganite esindajatega ning eraisikutega, järgimaks seadusi ja nende täitmise tagamiseks. Me avaldame teie kohta teavet riigile või õiguskaitseorganite esindajatele ja eraisikutele, kui (eranditult oma äranägemisel) peame seda vajalikuks või kohaseks vastamiseks pretensioonidele ja kohtu korraldustele (nt kohtukutsed), meie vara ja õiguste või kolmandate isikute vara ja õiguste kaitsmiseks, ühiskondliku või isikliku turvalisuse tagamiseks või meie arvates ebaseadusliku või ebaeetilise tegevuse ärahoidmiseks või lõpetamiseks.
Seadusandlusega lubatud ulatuses me astume põhjendatud samme teile teatamiseks, kui meilt nõutakse teie isikuandmete esitamist kolmandatele isikutele kohtuprotsessi raames.
Veebilehe analüütika. Me kasutame partnerite, näiteks Google Analytics, MixPanel ja Singular, erinevaid veebianalüütika tööriistu, selleks, et koguda teavet toimingute kohta meie veebilehel ja mobiilirakenduses, sealhulgas teie poolt külastatud veebilehtede kohta, veebilehe kohta, millelt te tulite meie veebilehele, igale veebilehele kulutatud aja kohta, teie kasutatava operatsioonisüsteemi ja veebibrauseri ning võrgu- ja IP-aadressi andmeid. Selliste vahenditega saadud teavet kasutatakse meie Teenuste parandamiseks. Need tööriistad salvestavad brauseris püsivaid küpsiseid, mis võimaldavad teid tuvastada, kui te järgmisel korral meie veebilehte külastate. Iga küpsist saab kasutada ainult vastav teenusepakkuja (näiteks Google Analytics’i puhul firma Google). Küpsise faili abil kogutud teave võidakse üle anda teeninduspartnerile ja seda võidakse säilitada tema serverites muus riigis kui teie elukohariik. Kuigi kogutav teave ei sisalda isikuandmeid nagu nimi, aadress, arveldusteave jne, kasutatakse seda teenusepakkuja poolt ning edastatakse teistele isikutele vastavalt selle teenusepakkuja konfidentsiaalsuspoliitikale. Te saate kontrollida meie poolt kasutatavaid tehnoloogiaid, kasutades seadeid lehel Küpsiste (cookie) failide kasutamise poliitika, „küpsiste bännerite” abil, mida võidakse kuvada veebilehtede esmakordsel külastamisel (sõltuvalt veebisaidi URL-aadressist) või seadete kaudu brauseris või kolmanda osapoole tööriistades.
Sihtreklaam. Te võite saada sihitreklaame või huvipõhiseid pakkumisi, mis lähtuvad teie tegevusest meie veebilehtedel ja muudel veebilehtedel ning sõltuvalt toodetest, mis teile käesoleval ajal kuuluvad. Neid pakkumisi kuvatakse veebilehtedel vahetuvate tootebänneritena. Me teeme koostööd ka kolmandate organisatsioonidega, kes haldavad reklaame meie veebilehtedel ja muudel veebilehtedel. Meie partnerid võivad kasutada erinevaid tehnoloogiaid, näiteks küpsiseid, kogumaks teavet teie tegevuse kohta ja näitamaks teile reklaame, mis põhinevad informatsioonil teie huvide ja külastatud veebilehtede kohta, samuti hindamaks reklaami tõhusust. Pange tähele, et te hakkate endiselt saama üldisi reklaame.
Kolmandate osapoolte veebilehed. Meie veebileht ja mobiilirakendused võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Me ei vastuta selliste veebilehtede konfidentsiaalsuspoliitika ega sisu eest ning soovitame teil lugeda iga veebilehe, mida te külastate, konfidentsiaalsuspoliitika kohta.

4. Kuidas te saate oma andmeid kontrollida, neid värskendada või kustutada

Te saate kergesti juurdepääsu oma isikuandmetele (kui neid on), võite neid vaadata, muuta, kustutada või teisaldada ning muuta oma kasutajakonto tellimuseelistusi lehel "Kasutajakonto seaded". Saamaks lisateavet ja juhiseid juurdepääsuks andmetele, nende muutmiseks või kustutamiseks, külastage meie Konfidentsiaalsuskeskust.
Juhul, kui esitate taotluse oma isikuandmete, mis on vajalikud teie poolt ostetud toodete või teenuste jaoks, eemaldamiseks, täidetakse taotlus ainult sel määral, kuivõrd see ei takista Teenuste edaspidist osutamist, meie seadusliku äritegevuse teostamist ega arvestuse pidamise juriidiliste või lepinguliste nõuete täitmist.
Kui te mingil põhjusel ei pääse ligi lehele "Kasutajakonto seaded" või Konfidentsiaalsuskeskusele, võite meiega ühendust võtta, kasutades ühte moodustest, mida on kirjeldatud jaos "Kontakt meiega".

5. Kuidas me teie andmeid kaitseme ja säilitame?

Me järgime kogutavate isikuandmete üldtunnustatud kaitse standardeid nii nende edastamise ajal kui ka nende vastuvõtmisel ja säilitamisel, vajadusel ka krüpteerime neid.
Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik nõutud Teenuste osutamiseks, samuti edaspidi erinevatel põhjendatud juriidilistel või kommertseesmärkidel. Säilitamise tähtajad võivad olla järgmised:
• mis on kehtestatud seadusandluse, lepingute või muude meie äritegevusele kohaldatavate nõuetega;
• meie juriidiliste või lepinguliste õiguste säilitamise, lubamise, kaitsmise või teostamise eesmärgil;
• mis on vajalikud nõuetekohase ja täpse majandus- ja finantstegevuse arvestuse pidamiseks.
Kui teil on oma isikuandmete turvalisuse või säilitamise kohta küsimusi, võite meile meile kirjutada aadressil eesti@coral-club.com.

6. Teavitused „Mitte jälgida“

Mõned brauserid võimaldavad automaatselt teavitada külastatavaid veebilehti selle kohta, et nad ei tohi jälgida teie toiminguid, kasutades signaali „Mitte jälgida“. Meie majandusharus ei ole selliste signaalide töötlemise üldpõhimõtted veel välja töötatud. Nagu paljud teisedki veebilehed ja veebiteenistused, ei reageeri ka meie praegu meie külastajate brauserite signaalidele „Mitte jälgida“. Lisateavet signaali „Mitte jälgida“ kohta võib leida veebilehelt http://www.allaboutdnt.com.

7. Vanuselised piirangud

Meie teenuseid saavad osta üksnes vähemalt 18-aastased isikud. Teenused ei ole ette nähtud alla 18-aastastele isikutele ega ole neile suunatud. Kui te teate või teil on alust arvata, et alla 18-aastane isik on meile oma isikuandmeid esitanud, palun võtke meiega ühendust.

8. Muudatused meie Konfidentsiaalsuspoliitikas

Me jätame endale õiguse igal ajal muuta käesolevat Konfidentsiaalsuspoliitikat. Kui me otsustame muuta oma Konfidentsiaalsuspoliitikat, avaldame muudatused käesolevas Konfidentsiaalsuspoliitikas ja kõiksugu teistes kohtades, mida peame vajalikuks, selleks et te teaksite alati, milliseid andmeid me kogume, kuidas me neid kasutame ja millistel asjaoludel, kui sellised on olemas, me avaldame neid. Kui me teeme olulisi muudatusi käesolevas Konfidentsiaalsuspoliitikas, teavitame teid sellest siin, e-posti teel või teavituste kaudu meie kodulehel vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne muudatuste jõustumist.

9. Andmekaitseamet

Kui te elate Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja arvate, et me töötleme teie isikuandmeid vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuetele, võite saata küsimusi või kaebusi kõrgemale järelevalveasutusele (Andmekaitse inspektsioon) allpool toodud aadressil:
• e-mail: info@aki.ee
tel.+3726274135

10. Kontakt meiega

Kui teil on küsimusi või kaebusi meie Konfidentsiaalsuspoliitika, meie praktikate või teenuste osas, võite pöörduda meie isikuandmete kaitse osakonda e-posti aadressil eesti@coral-club.com. Võite meie poole pöörduda ka ühel järgnevatest viisidest:
• Telefon: +372 610 8822
• E-post: eesti@coral-club.com
Me vastame kõigile pöördumistele 30 (kolmekümne) päeva jooksul.

11. Täiendav teave

Me kasutame küpsiste faile meie veebilehtedel andmete fragmentide kogumiseks ja säilitamiseks väikeste failidena teie arvuti kõvakettal maksimaalse navigeerimismugavuse tagamiseks vastavalt teie eelistustele. Meie küpsiste failid ei säilita mingeid isikuandmeid. Me kasutame neid üksnes teie arvuti identifitseerimiseks ja navigeerimise kohta teabe kogumiseks (näiteks, meie veebilehel eelnevalt vaadatud leheküljed, teie IP-aadress.
Küpsised on väike tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutis aruandluse eesmärgil. Seda faili kasutatakse selle veebilehe avamisel kliendi tuvastamiseks ja veebilehe mugavama kasutamise tagamiseks.