Ochrana osobních údajů
1. Platnost
Správcem vašich údajů shromážděných prostřednictvím této webové stránky je Coral Club Distribution LTD, registrovaná na adrese Agapinoros 52, 2nd floor, apartment/office 1, 8049 Paphos, Cyprus.
Vaše soukromá sféra je pro Coral Club důležitá. Z tohoto důvodu evidujeme a používáme osobní data jen do té míry, jak je to pro nás nutné, abychom Vám mohli dodávat prvotřídní produkty, služby, webové stránky a mobilní aplikace (úhrnem naše "služby").
Vaše osobní údaje zahrnují informace, jako například:
• Jméno
• Adresa
• Telefonní číslo
• Datum narození
• E-mailová adresa
• Jiná data, která Vás mohou přímo či nepřímo identifikovat.
Naše směrnice pro ochranu dat Vám má popsat, jak a jaká data shromažďujeme a jak a proč Vaše osobní data používáme. Popisuje také možnosti, které máte k dispozici, abyste mohli přistupovat ke svým osobním datům, která zpracováváme, a aktualizovat je nebo je jinak kontrolovat.
Pokud budete mít v nějakém okamžiku dotazy k našim procesům, nebo ohledně Vašich následně popisovaných práv, můžete oslovit našeho pověřence pro ochranu dat (POD) a náš angažovaný tým, který toto oddělení podporuje, pomocí info@coral-distribution.com.cy
Tato schránka je aktivně sledována a spravována, abychom Vám mohli dodat plnění, kterému můžete důvěřovat.
Zřídili jsme také centrum pro ochranu dat, abychom Vám poskytli odpovědi na Vaše nejčastější dotazy. Máte rychlé odkazy pro přístup k Vašim nastavením účtu, pokynům o výkonech určitých práv, která eventuálně máte k dispozici, a definicím klíčových pojmů a konceptů, které jsou používány v této směrnici o ochraně dat.

2. Jaké informace shromažďujeme?
Informace shromažďujeme, abychom Vám mohli nabídnout co nejlepší zkušenost při používání našich služeb. Mnohé z toho, co pravděpodobně považujete za osobní data, je získáváno přímo od Vás, když:
• vytváříte účet nebo kupujete jeden z našich produktů či služeb (např. fakturační informace, včetně jména, adresy, čísla kreditní karty, údajů občanského průkazu /pasu);
• vyžadujete pomoc od našeho zákaznického servisu (např. telefonní číslo);
• vyplňujete formuláře, nebo od nás požadujete náš newsletter nebo jiné informace (např. Váš e-mail); nebo se účastníte soutěží a anket nebo se jinak účastníte aktivit, pro něž jsou třeba informace o Vaší osobě.
Shromažďujeme ale také další informace, když Vám dodáváme naše služby, abychom zajistili potřebný a optimální výkon. Tyto metody shromažďování pro Vás možná nejsou tak očividné, proto je chceme následovně blíže osvětlit a vysvětlit jejich povahu (protože občas variují) a jak fungují:
Informace týkající se účtu jsou shromažďovány ve spojení s Vaším využíváním našich služeb, jako např. číslo účtu, nákupy, obnovení nebo ukončení produktů, dotazy ohledně informací a dotazy servis pro zákazníky a také poznámky a podrobnosti, které vysvětlují, nač jste se ptali a jak jsme na to reagovali.
Cookies a podobné technologie na našich webových stránkách a v našich mobilních aplikacích nám umožňují sledovat Vaše chování při surfování, navštívené linky, koupené produkty, typ Vašeho přístroje a evidenci různých dat, včetně analýzy užívání a interakce s našimi službami. To nám umožňuje poskytovat Vám relevantnější nabídky produktů, lepší uživatelskou zkušenost na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích a analyzovat a zlepšovat výkony našich služeb. Za určitých okolností evidujeme také Vaši lokalizaci (IP-adresu), abychom mohli personalizovat naše služby. Další informace a návody k práci s námi používanými technologiemi najdete v naší směrnici o cookies.
Data k užívání služeb jsou evidována automaticky, když používáte naše služby a interagujete s nimi, včetně metadat, souborů s protokoly, ID cookie/přístrojů a standardních informací. Tyto informace zahrnují specifická data o Vašich interakcích s funkcemi, obsahy a linky (včetně těch od třetích poskytovatelů jako pluginy sociálních médií), které jsou obsaženy ve službách, IP-adresu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas použití služby, informace o konfiguraci prohlížeče a pluginech, jazyková nastavení a data cookies, informace o přístrojích, které přistupují ke službám, včetně typu přístroje, operačního systému, nastavení přístrojů, aplikačních ID, jednoznačné identifikace přístrojů a dat o chybách. Některá z těchto shromažďovaných dat mohou dokázat eventuálně přibližně určit Vaši polohu.
Naše online přítomnost na Facebooku, Twitteru, Instagramu. Naše přítomnost na sociálních sítích a platformách slouží ke zlepšení, aktivní komunikaci s našimi klienty a potenciálními klienty. Zde zveřejňujeme informace o našich produktech a aktuálních speciálních nabídkách. Když navštívíte naši stránky na sociálních sítích, vaše údaje mohou být shromažďovány pro marketingový průzkum a reklamní účely.

3. Jak informace využíváme?
Jsme pevně přesvědčeni o tom, že námi získaná data minimalizujeme a omezujeme a zároveň získáváme jen k účelu, (1) pro nějž nám bylo uděleno svolení, (2) pro poskytování služeb, které získáváte nebo s nimiž interagujete, nebo (3) pokud jsou eventuálně nutné či povolené pro dodržování zákonných předpisů nebo jiných zákonem stanovených účelů.
Tyto aplikace zahrnují: Přípravu, zlepšování, aktualizaci a doplňování námi poskytovaných služeb.

Evidujeme různé informace ve vztahu k Vašemu nákupu, Vašemu užívání a/nebo interakcím s našimi produkty či službami. Tyto informace využíváme:

• pro zlepšování a optimalizaci provozu a výkonů našich služeb (zde naproti tomu včetně našich webových stránek a mobilních aplikací)
• pro diagnostiku problémů a identifikaci možných bezpečnostních rizik, závad nebo potřebných zlepšení služeb
• pro identifikaci a zabránění podvodu a zneužití našich služeb a systémů
• pro shromažďování komprimovaných statistik o využívání služeb.
Abychom pochopili a vyhodnocovali, jak naše služby využíváte a jaké produkty a služby jsou pro Vás nejrelevantnější.
Často jsou mnohá ze shromážděných dat komprimovaná či statistická data o tom, jak jednotlivé osoby využívají naše služby a nejsou propojena s osobními údaji jednotlivých osob, ale pokud se o osobní údaje jedná nebo jsou propojené či propojitelné s osobními daty, pracujeme s nimi příslušným způsobem.
Sdílení s důvěryhodnými třetími osobami. Vaše osobní data můžeme sdílet se spojenými podniky v rámci naší podnikové skupiny nebo se třetími osobami. S těmito třetími stranami spolupracujeme, aby integrovaly své služby do našich. Pokud je to nutné, sdílíme s důvěryhodnými třetími poskytovateli data, aby pro vás na naší půdě tyto služby poskytovali, jako například:

• zpracování plateb kreditními kartami
• zobrazování reklamy
• provádění soutěží či anket
• analýza našich služeb a demografie zákazníků
• komunikace s Vámi, např. pomocí e-mailu nebo přehledu dodávek
• řízení vztahů se zákazníky.
Vaše osobní data předáváme dále pouze tehdy, pokud je to pro třetí osoby nutné k tomu, aby poskytovaly služby, jak se požaduje, nebo dle potřeby nebo v našem pověření. Tyto třetí osoby (a všichni subdodavatelé) podléhají přísným ustanovením o ochraně dat a nesmějí (nebo bez Vašeho souhlasu) Vaše osobní data používat, sdílet či uchovávat pro jiné než speciálně pro ně dohodnuté účely.
Komunikace s Vámi. Můžeme Vás kontaktovat přímo nebo přes třetího poskytovatele, ohledně produktů či služeb, pro které jste se u nás registrovali nebo které jste od nás koupili, například kvůli zprostředkování sdělení týkajících se transakcí nebo služeb. Pro další nabídky Vás také můžeme kontaktovat s nabídkami, o nichž si myslíme, že je považujete za cenné, pokud nám udělíte souhlas nebo pokud je to dovoleno na základě oprávněných zájmů.
Pro koupi našeho zboží nebo služeb nemusíte dávat žádný souhlas.
Tyto kontakty mohou obsahovat:
• e-mail
• textové zprávy (SMS)
• telefonáty
• automatizované telefonáty či SMS.

Tím, že se přihlásíte ke svému účtu a vyvoláte stránku „nastavení účtu“, můžete také svá nastavení předplatného aktualizovat v tom smyslu, že od nás a/nebo našich partnerů budete dostávat sdělení.
Když od Vás shromažďujeme informace ve spojení s nějakou nabídkou co-brandingu, bude v okamžiku jejich pořizování patrné, kdo informace shromažďuje a čí směrnice pro ochranu dat platí. Navíc budou popsány Vaše možnosti volby ohledně využívání a/nebo předávání Vašich osobních dat nějakému co-brandingovému partnerovi a také vykonávání těchto opcí.
Pokud používáte nějakou službu, s níž můžete importovat kontakty (např. když používáte e-mailové marketingové služby, abyste mohli posílat e-maily svým jménem), použijeme jen kontakty a další osobní informace pro požadovanou službu.
Pokud jste toho názoru, že nám někdo poskytl Vaše osobní informace a chtěli byste, aby byly odstraněny z naší databáze, kontaktujte nás prosím na info@coral-distribution.com.cy

Přenos osobních dat do ciziny. Pokud používáte naše služby v jiné zemi než v té, v níž se nacházejí naše servery, může vést Vaše komunikace s námi k tomu, že Vaše osobní data budou přenášena přes státní hranice. Pokud nám zavoláte nebo iniciujete chat, budeme Vás možná podporovat z jedné z našich celosvětových lokalit mimo zemi Vašeho původu. V těchto případech budou Vaše osobní data ošetřována podle této směrnice pro ochranu dat.

4. Dodržování zákonných, regulatorních a trestněprávních požadavků.
Spolupracujeme s vládními orgány a orgány činnými v trestním řízení i se soukromými stranami, abychom dodržovali a prosazovali zákon. Budeme předávat jakékoliv informace o Vás podle našeho svobodného uvážení vládním úředníkům nebo úředníkům orgánů činných v trestním řízení nebo soukromým stranám, abychom reagovali na požadavky a právní procesy (jako předvolání), abychom chránili svůj majetek a práva jakož i majetek a práva třetích osob, veřejný pořádek nebo bezpečnost třetích osob, nebo zabránili aktivitám či ukončili aktivity, které považujeme za ilegální či neetické.
Pokud je to právně přípustné, podnikneme přiměřené kroky, abychom Vás informovali, když budeme v rámci nějakého právního řízení povinni předat Vaše osobní údaje třetím osobám.
Analytické nástroje webové stránky. Používáme vícero webových analytických nástrojů, které jsou poskytovány servisními partnery jako Google Analytics, MixPanel a Singular, abychom shromažďovali informace o tom, jak interagujete s naší webovou stránkou nebo mobilními aplikacemi, jaké stránky navštěvujete, z jaké webové stránky jste se k nám dostali, kolik času strávíte na každé stránce a jaký operační systém a prohlížeč používáte, dále také síťové a IP informace. Používáme informace poskytované těmito nástroji, abychom zlepšili naše služby. Tyto nástroje umísťují ve Vašem prohlížeči permanentní cookies, aby Vás při příští návštěvě naší stránky identifikovaly jako jednoznačného uživatele. Každé cookie smí být používáno jen poskytovatelem služby (např. Google pro Google Analytics). Informace shromážděné z cookie mohou být těmito servisními partnery přenášeny a ukládány na serverech v jiné zemi, než je země, v níž se zdržujete. Ačkoliv shromažďované informace neobsahují žádné osobní údaje jako jméno, adresa, fakturační data, atd., jsou tyto shromažďované informace těmito poskytovateli služeb používány a sdíleny ve shodě s jejich individuálními směrnicemi o ochraně dat. Námi používané technologie můžete ovlivňovat tím, že změníte svá nastavení pomocí naší „Cookie směrnice“ nebo "Cookie banneru", které mohou být zobrazeny při první návštěvě naší webové stránky (podle URL navštěvované webové stránky) nebo že použijete nastavení ve Vašem prohlížeči nebo v nástrojích třetích poskytovatelů.

5. Webové stránky třetích stran.
Naše webová stránka a naše mobilní aplikace mohou obsahovat linky na webové stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za praktiky ochrany dat nebo obsah webových stránek třetích poskytovatelů. Prosím přečtěte si ustanovení ohledně ochrany dat každé webové stránky, kterou navštívíte.

6. Jak můžete přistupovat ke svým datům, aktualizovat je nebo mazat.
Jako subjekt údajů máte následující práva:

• V souladu s čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu uvedeném zde;
• V souladu s článkem 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které máme v držení;
• V souladu s článkem 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které ukládáme.
Chcete-li zobrazit, aktualizovat nebo smazat svá osobní data (pokud existují), přihlaste se ke svému osobnímu účtu a přejděte na „Nastavení“.
Pro více informací a rady ohledně aktualizace nebo smazání dat prosím nás kontaktujte na email: info@coral-distribution.com.cy

7. Jak zabezpečujeme, ukládáme a uchováváme Vaše data?
Řídíme se mezinárodně uznávanými standardy pro ukládání a zabezpečování, abychom námi evidovaná osobní data ukládali a chránili jak během přenosu, tak také po obdržení, k čemuž eventuálně patří také šifrování.
Osobní data uchováváme jen tak dlouho, jak je to potřebné pro poskytnutí Vámi požadovaných služeb a poté pro množství legitimních právních nebo obchodních účelů. K tomu mohou patřit archivační lhůty:
• na základě zákonů, smluv nebo podobných závazků, které platí pro naši obchodní činnost;
• pro uchovávání, řešení, obhajování nebo prosazování našich zákonných/smluvních práv;
• nebopokud je to třeba, pro vedení přiměřených a přesných obchodních a finančních záznamů.
Pokud máte dotazy ohledně bezpečnosti nebo uchovávání svých osobních dat, můžete nás kontaktovat na info@coral-distribution.com.cy

8. Nesledovat´oznámení
Naše služby jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let. Naše služby nejsou zaměřeny na to nebo určeny k tomu, aby byly konzumovány osobami mladšími 18 let, nebo je lákaly. Pokud víte, nebo máte důvod k domněnce, že někdo mladší 18 let nám zprostředkoval osobní data, kontaktujte nás prosím.

9. Změny naší směrnice na ochranu dat
Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit toto prohlášení o ochraně dat. Pokud se rozhodneme změnit naši směrnici na ochranu dat, zveřejníme tyto změny v této směrnici na ochranu dat a na jiných místech, která považujeme za vhodná, abyste věděli, které informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud vůbec, tyto informace zveřejňujeme. Pokud provedeme podstatné změny této směrnice na ochranu dat, oznámíme Vám to zde, e-mailem nebo pomocí odkazu na naší homepage nejméně třicet (30) dní před realizací změn.

10. Úřad pro ochranu dat
Pokud máte podezření, že používáme vaše osobní údaje a že podléhají obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), můžete podat dotazy nebo stížnosti příslušnému dozorovému úřadu v zemi vašeho bydliště.

11. Kontaktujte nás
Pokud máte dotazy, pochybnosti či stížnosti ohledně naší směrnice na ochranu dat, našich praktik nebo našich služeb, můžete e-mailem kontaktovat kancelář našeho pověřence pro ochranu dat na info@coral-distribution.com.cy

12. Tracking-Technology
Abychom vaši návštěvu našich webových stránek zatraktivnili a umožnili vám využívat určité funkce, zobrazovat vhodné produkty nebo prozkoumávat trh, používáme na různých stránkách tzv. cookies. To slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 věta f GDPR.
Cookie je malý textový soubor, který se ukládá na počítači uživatele k dokumentačním účelům. Používáme cookies na webové stránce. Informace, které ukládáme v cookies, propojujeme se všemi osobními daty, která zprostředkováváte při návštěvě webové stránky.
Používáme jak relační ID cookies tak permanentní cookies. Relační ID cookies používáme, abychom Vám usnadnili navigaci na webové stránce. Relační ID cookie zmizí, když zavřete prohlížeč. Permanentní cookie zůstává na Vašem pevném disku delší dobu. Permanentní cookies můžete odstranit, když se budete řídit pokyny v souboru nápovědy Vašeho internetového prohlížeče.
Permanentní cookie používáme, abychom uložili Vaše platné přihlášení, takže se nemusíte přihlašovat více než jednou. Permanentní cookies nám také umožňují sledovat zájmy našich uživatelů a zaměřit se na ně, abychom zlepšili prožitek na webové stránce. Když cookies odmítnete, můžete sice webovou stránku dále používat, ale Vaše možnosti při využívání určitých oblastí webové stránky budou omezené.
Naše prohlášení na ochranu dat nepokrývá používání cookies našimi partnery, podniky z naší skupiny, podniky tracking-utility a poskytovateli služeb. Nemáme žádný přístup k těmto cookies ani kontrolu nad nimi. Naši partneři, podniky z naší skupiny, podniky tracking-utility a poskytovatelé služeb používají relační ID cookies, aby Vám usnadnili navigaci na webové stránce.
My, nebo naši reklamní partneři, používáme softwarovou technologii zvanou „Clear Gifs“ (známou také jako „Web Beacons“ nebo „Web Bugs“), která nám napomáhá lépe spravovat obsahy na webové stránce tak, že nám sděluje, které obsahy jsou efektivní. Clear Gifs jsou malé grafiky s jednoznačnou identifikací, podobně jako cookies a používají se pro sledování online pohybů uživatelů webu. Na rozdíl od cookies, které jsou uloženy na pevném disku uživatele, jsou Clear Gifs neviditelně integrovány na webových stránkách a mají přibližně velikost tečky na konci této věty. Informace shromažďované těmito Clear Gifs nespojujeme s osobně identifikovatelnými informacemi uživatele.
Používáme lokální sdílené objekty, které jsou také označovány jako flash-cookies, abychom pro personalizaci Vaší návštěvy uložili vaše nastavení jako hlasitost nebo obsahy monitoru založené na informacích zobrazovaných na naší webové stránce. Třetí osoby, s nimiž spolupracujeme, abychom na naší webové stránce dali k dispozici určité funkce, nebo abychom zobrazili reklamu založenou na vaší webové aktivitě v prohlížeči, používají flash-cookies ke shromažďování a ukládání informací.