Защита на данни
1. Срок на действие
Администратор на Вашите данни, събрани чрез този уеб-сайт, е Coral Club Distribution LTD, регистрирано на адрес Agapinoros 52, 2-и етаж, апартамент/офис 1, 8049, Пафос, Кипър.
Вашата конфиденциалност е важна за Корал Клуб. По тази причина ние събираме и използваме лична информация само до такава степен, която е необходима, за да предоставяме нашите първокласни продукти, услуги, уеб-сайтове и мобилни приложения (всички заедно наричани «нашите Услуги»).
Вашата лична информация включава следното:
• Фамилия,
• Адрес,
• телефонен номер,
• Дата на раждане,
• Адрес на електронна поща,
• други данни, които могат пряко или косвено да Ви идентифицират.
Нашата политика на конфиденциалност има за цел да Ви информира, как и какви лични данни събираме, както и за какво използваме Вашите лични данни. В нея се описват и вариантите, които Ви предоставяме, за да получите достъп, да обновите или по друг начин да контролирате Вашата лична информация, която обработваме.
Ако имате въпроси относно нашата практика или Вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашите сътрудници по защита на данните (DPO) и нашия специален екип, който поддържа този отдел, на адрес info@coral-distribution.com.cy.
Тази пощенска кутия се следи и управлява активно, така че Ви предоставяме услуга, на която можете напълно да се доверите.
Ние създадохме и център за конфиденциалност, за да Ви отговорим на най-разпространените въпроси. Имате бързи линкове за достъп до настройките на Вашия профил, инструкции, как да се възползвате от определени права, които могат да са достъпни за Вас, както и определения на ключови термини и понятия, които се използват в настоящата Политика на конфиденциалност.


2. Каква информация събираме?
Ние събираме информация, за да Ви предложим най-добрите възможности при използване на нашите услуги. По-голямата част от това, което Вие най-вероятно смятате за лична информация, се събира непосредствено от Вас, когато Вие:
• създадете профил или закупите някой от нашите продукти или услуги (например, платежна информация, включително име, адрес, номер на кредитна карта, данни от от документ за самоличност/паспорт);
• търсите помощ в нашата служба за поддръжка на клиенти (например, телефонен номер);
• попълвате контактни форми или заявявате абонамент за новини или друга информация (например, Вашият електронен адрес); участие в конкурси и анкети или осъществяване на дейност, изискваща информация от Вас.
Ние събираме и допълнителна информация, когато Ви предоставяме нашите услуги, за да осигурим необходимата и оптимална производителност. Тези методи на събиране могат да не са толкова очевидни за Вас, затова ще Ви запознаем малко по-подробно, какво представляват (тъй като те понякога се променят) и как работят те:
Информацията за клиентите се събира във връзка с използваните от Вас услуги, които предоставяме, например: номер на клиента, покупки, нови и спрени от производство продукти, заявки за информация и обслужване на клиенти, както и коментари или подробности, обясняващи, какво сте питали и как сме Ви отговорили.
Файловете cookie и аналогични технологии на нашите уеб-сайтове и ​​в нашите мобилни приложения ни позволяват да следим Вашето поведение в Интернет, преминаването по линкове, закупуването на стоки, вид устройство и събиране на различни данни, включително анализ за използването на нашите услуги и взаимодействието с нас. Това ни позволява да Ви предоставим по-подходящи предложения за продукти, да повишим удобството на работа на потребителите на нашите уеб-сайтове и ​​в мобилните приложения, както и да анализираме и повишаваме ефективността на нашите услуги. Ние можем да събираме и информация за Вашето местонахождение (IP-адрес), за да персонализираме нашите услуги.
Данните за използването на Услугите се събират автоматично, когато ги ползваме и взаимодействате с нас, включително мета – данни, лог файлове, файлове cookie/идентификатори на устройства и информация за местоположение. Тази информация включва конкретни данни за Вашето взаимодействие с функции, съдържание и линкове (в това число предоставени на трети лица като плъгини в социалните мрежи), съдържащи се в Услугите, IP-адрес, тип и настройки на браузъра, дата и време на ползване, информация за конфигурацията и включените модули на браузъра, езикови настройки и данни от файлове cookie, информация за устройствата, осъществяващи достъп до Услугите, включително вида на устройствата, операционната система, настройки на устройствата, идентификатори на приложения, уникални идентификатори на устройствата и данни за грешки. Някои от тези събрани данни могат приблизително да определят Вашето местоположение.
Нашето онлайн-присъствие във Facebook, Twitter, Instagram. Нашето присъствие в социалните мрежи и платформи служи за подобряване, активно общуване с нашите клиенти и потенциални клиенти. Там ние публикуваме информация за нашите продукти и ​​актуални специални предложения. Когато Вие посещавате наше онлайн-представителство в социалните мрежи, Вашите данни могат да бъдат събрани за маркетингови изследвания и рекламни цели.
3. Как използваме информацията?
Ние сме твърдо убедени, че свеждаме до минимум и ограничаваме информацията, която събираме, и я събираме само за целите (1), за които имаме разрешение, (2) за предоставяне на услуги, които Вие купувате или ползвате, или (3) която може да бъде необходима или разрешена с цел спазване на правни норми или други законни цели.
Тези видове използване включват: предоставяне, подобряване, обновяване и завършване на услуги, които извършваме за Вас.
Ние събираме различна информация, свързана с Вашите покупки, използване и/или взаимодействие с нашите продукти или услуги. Ние използваме тази информация за:
• подобряване и оптимизиране на работата и производителността на нашите Услуги (отново, в това число на нашите уеб-сайтове и мобилни приложения);
• диагностика на проблеми и установяване на възможни рискове за безопасността, грешки или необходими подобрения на Услугите;
• установяване и предотвратяване на мошеничество и злоупотреба с нашите услуги и системи;
• събиране на статистика за използването на Услугите.
За да разберем и оценим, как използвате нашите Услуги и какви продукти и услуги са най-важни за Вас.
Често голяма част от събираната информация е агрегирана или статистическа информация за това, как хората използват нашите Услуги, и не е свързана с някаква лична информация, но доколкото тя е или може да бъде свързана с лична информация, ние я разглеждаме като такава.
Съвместно използване с доверени трети лица. Ние можем да предаваме Вашата лична информация на свързани с компанията в нашата група фирми или трети лица. Ние работим с тях, за да интегрираме техните услуги в нашите. С цел изпълнение на договора и съгласно чл.6, ал.1, точка Б от Общия регламент за защита на данни, ние предаваме данните на доверени доставчици – трети лица, за да могат те да ни предоставят следните услуги:
• обработване на плащания (с банкова организация във връзка с извършване на плащане),
• показване на реклами,
• провеждане на конкурси или анкети,
• анализ на нашите услуги и демография на клиенти,
• връзка с Вас, например по електронна поща или при доставка,
• управление на клиенти.
Ние предаваме Вашата лична информация от наше име на третите лица, само когато това е необходимо за предоставяне на Услуга по заявка. Тези трети лица (и всички други подизпълнители) спазват строгите правила за защита на данните, те нямат право да използват, предават или съхраняват Вашата лична информация за никакви цели, освен специално договорените с тях (или без Вашето съгласие).
Общуване с Вас. Ние можем да се свържем с Вас директно или чрез трето лице по повод продукти или услуги, за които сте се регистрирали при нас или сте ги закупили, например за изпращане на съобщения, свързани с транзакции или услуги. Ние можем и да Ви информираме за предложения, нови продукти и ​​допълнителни услуги, които, по наше мнение, могат да са Ви полезни, да Ви каним на корпоративни мероприятия, да Ви помолим за отзиви за нашите услуги след извършване на транзакции, ако ни дадете съгласие за това.
Тези контакти могат да включват:
• Ел. адрес,
• Текстови съобщения (SMS, MMS),
• Телефонни обаждания,
• месинджъри,
• Автоматични телефонни обаждания или SMS.
Вие можете и да обновите своите настройки за връзка в профила си в личния си кабинет на сайта.
Ако използвате услуга, която позволява импортиране на контакти (например, ако ползвате услуга за електронен маркетинг за изпращане на електронни писма от Ваше име), ние ще използваме контактите и друга лична информация само за заявената услуга.
Ако считате, че някой ни е предоставил Ваша лична информация и бихте искали тя да бъде изтрита от нашата база данни, моля, свържете се с нас на адрес info@coral-distribution.com.cy
Предаване на лични данни в други държави. Ако използвате нашите Услуги в страна, различна от тази, в която са разположени нашите сървъри, Вашето общуване с нас може да доведе до предаване на Вашата лична информация в чужбина. Ако ни звъните или пишете в чат, е възможно да Ви предоставим поддръжка от някой от нашите глобални офиси извън границата на Вашата държава. В тези случаи Вашата лична информация ще се обработва съгласно настоящата политика на конфиденциалност.
4. Спазване на законодателни, нормативни и наказателно правни разпоредби.
Ние работим с държавни институции, правоохранителни органи и частни лица с цел спазване и осигуряване на спазването на закона. По своя преценка можем да разкрием информация за Вас на държавни или правоохранителни органи или частни лица в случай на запитване и съдебни процеси (например, съдебна призовка) с цел защита на нашата собственост и права, както и на собствеността и правата на трети лица, които защитават обществения ред или безопасността на други хора, и предотвратяват или прекратяват действия, които считаме за незаконни или неетични.
Доколкото позволява законът, ние предприемаме разумни мерки, за да Ви уведомим, ако съгласно законови разпоредби сме задължени да разкрием Ваша лична информация на трети лица.
Инструменти за анализ на сайта. Ние използваме няколко инструмента за уеб-анализ, предоставяни от партньори по обслужването, като Google Analytics, MixPanel и Singular, с цел събиране на информация, как взаимодействате с нашите уеб-сайтове или мобилни приложения, какви страници посещавате, от кой уеб-сайт сте дошли към нашия, колко време прекарвате във всяка страница, каква е Вашата операционна система и уеб-браузър, както и информация за мрежата и IP-адреса. Ние използваме информацията, предоставена ни чрез тези инструменти, за подобряване на нашите услуги. Тези инструменти поставят постоянни файлове cookie във Вашия браузър, за да Ви идентифицират като уникален потребител при следващото Ви посещение на нашия уеб-сайт. Всеки файл cookie може да се използва само от доставчика на услуги (например, Google за Google Analytics). Информацията, получена от файловете cookie, може да се предава и съхранява от тези партньори – доставчици на услуги, на сървъри в държава, различна от държавата, в която се намирате. Макар че събраната информация не включва лична информация ​​като име, адрес, платежна информация и т. н., събраната информация се използва и предава от тези доставчици на услуги в съответствие с тяхната индивидуална политика на конфиденциалност. Вие можете да контролирате технологиите, които използваме като промените предпочитанията си с помощта на нашата «Политика за използване на файлове cookie» или «Банери на файлове cookie», които могат да се появят при първото посещение на нашия уеб-сайт (в зависимост от URL-адреса на посетения уеб - сайт) или с помощта на настройките във Вашия браузър или в други инструменти.
5. Други уеб-сайтове.
Нашия уеб-сайт и мобилните приложения могат да съдържат линкове към други уеб - сайтове. Ние не носим отговорност за политиката на конфиденциалност или съдържанието на другите уеб-сайтове. Моля, запознайте се с политиката на конфиденциалност на всеки уеб - сайт, който посещавате.
6. Как да получите достъп, да обновите или изтриете Вашите данни.
Като субект на данни имате следните права:
• съгласно чл.15 от Общия регламент за защита на данни имате право да изисквате информация за Вашите лични данни, обработвани от нас, в обем, определен от закона;
• съгласно чл.16 от Общия регламент за защита на данни имате право да искате незабавно коригиране на неверни или непълни лични данни, които ние съхраняваме;
• съгласно чл.17 от Общия регламент за защита на данни имате право да искате изтриване на Вашите лични данни, които ние съхраняваме.
За преглеждане, обновяване или изтриване на Вашите лични данни (при наличието им) влезте в личния кабинет на сайта или отидете в «Настройки».
За получаване на допълнителна информация и препоръки за обновяване или изтриване на данни можете да се свържете с нас на адрес: info@coral-distribution.com.cy.
7. Как защитаваме и съхраняваме Вашите данни?
Ние спазваме общоприетите стандарти за съхранение и безопасност, за да съхраняваме и защитаваме личната информация, която събираме, както по време на предаването й, така и след нейното получаване, използваме и шифроване, където е необходимо.
Ние съхраняваме личната информация само, докато това е необходимо за предоставяне на заявените от Вас услуги, а след това с различни законови юридически или делови цели. Тези периоди на съхраняване могат да са:
• в резултат на законово положение или аналогично задължение за нас, приложими към нашия бизнес;
• за защита, решаване, защити или осигуряване на спазването на нашите законни/ договорни права или;
• поради необходимост с цел водене на разумна и точна делова и финансова отчетност.
Ако имате въпроси относно безопасността или съхраняването на Вашата лична информация, можете да се свържете с нас на адрес info@coral-distribution.com.cy
8. Уведомления «Не съхранявай»
Нашите услуги са достъпни само за лица над 18 години. Нашите Услуги не са предназначени и не целят използването им от лица под 18 години. Ако знаете или имате основание да предполагате, че лице под 18 години ни е предоставило лична информация, моля, свържете се с нас.
9. Промени в нашата Политика на конфиденциалност
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме настоящата политика на конфиденциалност. Ако решим да я променим, ще публикуваме тези промени в настоящата политика и на други места, които считаме за подходящи, за да знаете, каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, я разкриваме. Ако внасяме съществени промени в настоящата Политика на конфиденциалност, ще Ви уведомим тук, на електронна поща или в уведомление на нашата домашна страница не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането им в сила.
10. Орган по защита на данните
Ако предполагате, че ние използваме Вашите лични данни и че подлежат на регламентиране от Общия регламент за защита на данните (GDPR), Вие можете да се обърнете с въпроси или жалби към отговорния за това надзорен орган в страната, в която се намирате.:
11. Свържете се с нас
Ако имате въпроси, опасения или жалби по повод нашата политика на конфиденциалност, практики или нашите услуги, можете да се свържете с наш сътрудник по защита на данните на електронна поща privacy@coral-club.com.
Освен това, можете да се свържете с нас по един от следните начини:
• Телефон: +49 611 36007328,
• Електронна поща: info@coral-distribution.com.cy.
12. Технологии на проследяване
За да направим посещението на нашия уеб - сайт привлекателно и да позволим използването на определени функции, да показваме подходящите продукти или да изследваме пазара, ние използваме така наречените файлове cookie на различните страници. Това има за цел защита на нашите преобладаващи законни интереси в оптимизираното представяне на нашето предложение в съответствие с чл.6, ал.1, предложение 1, точка f от Общия регламент по защита на данните.
Файл cookie — това е неголям текстови файл, който се запазва на компютъра на потребителя с цел отчет. Ние използваме файлове cookie на уеб-сайта. Ние свързваме информацията, която пазим във файловете cookie, с всяка лична информация, която ни предоставяте при посещение на уеб - сайта.
Ние използваме, както файлове cookie - идентификатори на сесията, така и постоянни файлове cookie. Ние използваме файлове cookie – идентификатор на сесията, за да опростим навигацията по уеб - сайта. Срокът на действие на файла cookie – идентификатор на сесията изтича, когато затворите браузъра. Постоянният файл cookie остава на Вашия хард диск за продължителен период от време. Вие можете да изтриете постоянните файлове cookie, следвайки инструкциите във файла справки на Вашия интернет-браузър.
Ние инсталираме постоянен файл cookie, за да запазим Вашия действителен логин, за да не се налага постоянно да влизате в системата. Постоянните файлове cookie ни позволяват и да следим и да се ориентираме за интересите на нашите потребители, за да подобрим работата с уеб - сайта. Ако се откажете от файловете cookie, Вие пак ще можете да ползвате уеб – сайта, но Вашата възможност в определени раздели от него ще бъде ограничена.
Използването на файлове cookie от нашите партньори, свързани лица, компании за услуги и доставчици на услуги не попада под действието на нашата политика на конфиденциалност. Ние нямаме достъп или контрол над тези файлове cookie. Нашите партньори, свързани лица, компании за проследяване и доставчици на услуги използват файлове cookie - идентификатор на сесията, за да Ви помогнат да се движите в сайта.
Ние или наш партньор по рекламата използваме програмна технология с наименование «Изчисти Gifs» (известна като «Уеб-маяк» или «Уеб - грешки»), за да можем по-добре да управляваме съдържанието на Сайта и да получаваме съобщения, кое съдържание е ефективно. Чистите GIF-файлове са малки изображения с уникален идентификатор, подобни на файловете cookie, които се използват за следене на движението на потребителя в Интернет. За разлика от файловете cookie, които се съхраняват на хард диска на потребителя, прозрачните GIF-файлове невидимо се вграждат в уеб-страниците и имат размер примерно на точката в края на това изречение. Ние не свързваме информацията, събрана с помощта на Clear Gifs, с личната информация на потребителя.
Ние използваме локални общи обекти, известни още като файлове cookie Flash, за запазване на Вашите настройки като регулиране на силата на звука или изобразяване на основна информация на нашия уеб – сайт, за персонализиране на Вашето посещение. Трети лица, с които си сътрудничим за предоставяне на определени функции на нашия уеб-сайт или за показване на реклама на базата на Вашата активност в Интернет, използват файлове cookie Flash за събиране и съхранение на информация.